adresy spółdzielni prezentacje spółdzielni przetargi ogłoszenia drobne
 
Ważne adresy
Prawo i ekonomia
Dodatki mieszkaniowe w praktyce
Grażyna Manjura-Niśkiewicz

"Dodatki mieszkaniowe w praktyce" to opracowanie poświęcone procedurze przyznawania dodatków mieszkaniowych powstałe w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego z uwzględnieniem uregulowań szczególnych, wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych i aktów wykonawczych do niej. Publikację wyróżnia bardzo praktyczne spojrzenie na omawianą tematykę, Autorka wiele miejsca poświęca zmieniającemu się i niejednolitemu orzecznictwu sądowemu, którego analiza pozwala wskazać, jakie błędy najczęściej popełniają organy właściwe w sprawach dodatku mieszkaniowego przy wydawaniu decyzji.

Publikacja omawia m.in.:

Publikacja kierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką dodatków mieszkaniowych, a w szczególności do osób zajmujących się załatwianiem spraw związanych z przyznawaniem dodatku mieszkaniowego, a także do zainteresowanych jego otrzymaniem. Opracowanie zawiera użyteczne wzory decyzji i postanowień wraz z ich krótkim omówieniem, które mogą być przydatne pracownikom zajmującym się realizacją ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Wszystkie wzory zamieszczone w książce udostępnione zostaną na portalu www.prawosocjalne.pl w formacie .doc, dzięki czemu możliwe będzie ich ściągnięcie, uzupełnianie i dostosowywanie do konkretnych przypadków.

O Autorce:
Grażyna Manjura-Niśkiewicz — doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Długoletni etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Współpracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej na terenie całego kraju, prowadząc szkolenia z zakresu dodatków mieszkaniowych i kodeksu postępowania administracyjnego. Autorka "Komentarza do ustawy o dodatkach mieszkaniowych" (3 wydania).wyszukaj w serwisie

Dodatki mieszkaniowe w praktyce"

ISBN: 978-931781-4-8
Liczba stron: 324 stron
format: A5
oprawa: miękka
miejsce wydania: Wrocław
numer wydania: I
stan sprawny: 15 kwietnia 2011 r.

Tu kupisz książkę:
gaskor.pl

.
RSS
 RSS
© manufaktura