adresy spółdzielni prezentacje spółdzielni przetargi ogłoszenia drobne
 
Ważne adresy
Prawo i ekonomia
Prawo i ekonomia

Zapraszamy do zapoznania się z bieżącymi nowinkami i interpretacjami prawa spółdzielczego oraz z pełnymi treściami ustaw.

Jak zmusić zarząd do przeprowadzenia remontu
Czy są przepisy, które obligują zarząd spółdzielni do przeprowadzenia remontu? W jaki sposób my, jako lokatorzy, możemy zmusić zarząd do remontu? Do kogo się zwrócić, jeśli nasze monity nie odniosą skutku? Jeśli wszystkie instalacje w budynku są w opłakanym stanie, to w jakiej kolejności powinny być przeprowadzane wymiany instalacji?
Rzeczpospolita,28.07.2008 r.

Jak można wykupić mieszkanie w spółdzielni
Przekształcenie mieszkania spółdzielczego w odrębną własność odbywa się trzema etapami. Spółdzielca, który chce wyodrębnić własność zajmowanego lokalu, powinien najpierw skierować kroki do administracji spółdzielni i złożyć wniosek o przekształcenie
Gazeta Prawna,20.06.2008 r.

Dochód ze sprzedaży lokalu zwolniony z podatku
Spółdzielnia mieszkaniowa sprzedała w drodze przetargu wolny lokal mieszkalny, nabyty wcześniej w przetargu i sfinansowany funduszem zasobowym spółdzielni. Czy dochód uzyskany ze sprzedaży będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, jako dochód z gospodarowania zasobami mieszkalnymi?
Rzeczpospolita,21.04.2008 r.

Za garaż płacimy tak, jak za budynek
Spółdzielnia mieszkaniowa posiada garaże wybudowane w piwnicach budynków mieszkalnych. Ustanowiono na nich spółdzielcze własnościowe prawo, przy czym nie są one pomieszczeniami przynależnymi do lokali mieszkalnych (są to odrębne lokale). Czy w takim wypadku właściwe jest zastosowanie stawki podatku od nieruchomości jak dla budynku mieszkalnego?
Rzeczpospolita,7.04.2008 r.

Trzeba powiadomić spółdzielnię
Jeśli chcemy wynająć nasze mieszkanie spółdzielcze, nie musimy mieć na to zgody spółdzielni, ale najczęściej powinniśmy o tym fakcie władze spółdzielni powiadomić
Gazeta Prawna,19.03.2008 r.

Odsetki za zaległy czynsz jednak zwolnione z podatku
Po wielu sprzecznych interpretacjach urzędów i izb skarbowych w końcu wiemy, że wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe nie muszą płacić podatku od odsetek za spóźnienie w zapłacie czynszu
Rzeczpospolita,12.03.2008 r.

Jak rozliczyć przychody wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
Na pytania związane z zasadami wypełniania zeznania rocznego CIT-8 wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych odpowiada Krzysztof Kaczmarek, doradca podatkowy, partner w Spółce Doradztwa Podatkowego TPA Horwath Sztuba Kaczmarek
Rzeczpospolita,6.03.2008 r.

Przychody zwolnione trzeba wydzielać
Spółdzielnia musi prowadzić księgi w taki sposób, aby możliwe było rozróżnienie przychodów i kosztów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi od pozostałych
Rzeczpospolita,29.02.2008 r.

Remonty i boksy w spółdzielni
Proszę o odpowiedź na pytania dotyczące małej spółdzielni mieszkaniowej, w której jestem członkiem rady nadzorczej. Czy zarząd miał prawo wybrać wykonawcę i zatwierdzić przeszacowany moim zdaniem koszt remontu budynku bez konsultacji z radą nadzorczą? Na walnym zgromadzeniu uchwalono jedynie plan takiego remontu, bez podawania jego kosztów. W trakcie wykonywanych prac przedstawiono radzie nieprawdziwe informacje o konkurencyjnych, tańszych ofertach i metodzie wykonania takiego remontu. Zarząd odmawia również wybudowania nowej altanki śmietnikowej wspólnie z sąsiadującymi domami, mimo że członkowie spółdzielni w większości opowiadają się za zleceniem tej budowy. Czy mając na piśmie podpisy członków, można podjąć taką uchwałę bez zwoływania walnego zgromadzenia? Czy jedynym wyjściem jest zawieszenie członka zarządu lub prezesa? I czy od tzw. boksów wejściowych do budynku, który jest własnością spółdzielni mieszkaniowej, płaci się podatek od nieruchomości?
Rzeczpospolita,25.02.2008 r.

Wycena mieszkań przy wykupie
Znajoma przekształciła mieszkanie lokatorskie we własnościowe za kilkanaście tys. zł. Ode mnie spółdzielnia żąda tylko 9 tys. zł (z dociepleniem budynku.) Czy aż tak mogą się różnić wyceny takich samych mieszkań w takim samym budynku?
Rzeczpospolita,25.02.2008 r.

Wybór rady nadzorczej w spółdzielni
Nasza spółdzielnia jest bardzo duża – liczy ponad 10 tys. członków, którzy mieszkają w pięciu osiedlach. Jak w świetle zmienionej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wybrać członków rady nadzorczej, skoro tak trudno zwołać walne zgromadzenie w całości, a nie wyobrażam sobie prowadzenia tej procedury na walnych cząstkowych? I pytanie drugie: nasza spółdzielnia posiada w swoich zasobach również lokale użytkowe i garaże objęte spółdzielczym prawem własnościowym. Zgodnie z nową ustawą dokonała odpisu funduszu remontowego tych zasobów w koszty. Czy w przypadku faktur dotyczących remontów lokali użytkowych i garaży spółdzielnia może dokonać odliczenia VAT z danej faktury?Kolejne pytanie dotyczy wyceny prawa wieczystego użytkowania gruntu, które zaliczane jest do środków trwałych. Otrzymane nieodpłatnie prawo wyceniliśmy w naszej spółdzielni na podstawie ostatnio otrzymanej decyzji ustalającej opłatę roczną za użytkowanie wieczyste w wysokości 25 proc. ceny nieruchomości gruntowej. Czy to jest prawidłowa wycena, a może należało przyjąć całą wartość gruntu określoną we wspomnianej decyzji?
Rzeczpospolita,11.02.2008 r.

Nowa spółdzielnia przejmie prawa i zobowiązania
Osiedle, na którym mieszkam, postanowiło wyodrębnić się ze spółdzielni mieszkaniowej i stworzyć mniejszą. Od sierpnia zeszłego roku w spółdzielni trwa proces przekształceń lokatorskich praw do lokalu w odrębną własność, ale bardzo się opóźnia. Kto będzie go kontynuował, gdy rozpocznie się procedura wydzielania się mniejszej spółdzielni? Kogo trzeba skarżyć za opóźnienia – nową czy starą spółdzielnię? Czy wraz z częścią majątku starej spółdzielni nowa przejmie też jej zobowiązania? Jak będą wyglądały rozliczenia z funduszów remontowych, skoro teraz każda nieruchomość ma się rozliczać sama, ale na razie są sobie nawzajem winne pieniądze?
Rzeczpospolita,9.02.2008 r.

Wykupujemy lokal użytkowy od spółdzielni
Najemca lub posiadacz własnościowego prawa do lokalu użytkowego w spółdzielni mieszkaniowej może stać się jego właścicielem. Podpowiadamy, jak to zrobić
Rzeczpospolita,5.02.2008 r.

Komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie podatku dochodowego przy przeniesieniu własności lokalu
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w sprawie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych przy dokonywaniu przekształceń własnościowych mieszkań spółdzielczych stosownie do postanowień ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniam co następuje
Rzeczpospolita,25.01.2008 r.

Miejsce postojowe w wielopoziomowym garażu od spółdzielni
Czy miejsce postojowe w wielostanowiskowym garażu bez ścianek działowych, wybudowane łącznie z lokalem i piwnicą według umowy w trybie art. 18 i 21 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i oddane w I kw. 2004 r. może być uznane za pomieszczenie przynależne bez wykazania jego powierzchni indywidualnej? (...) Do miejsca postojowego miało być w ciągu trzech miesięcy od oddania, podobnie jak i dla lokalu, ustanowione prawo odrębnej własności. Nie nastąpiło do dziś
Rzeczpospolita,21.01.2008 r.

Czy spółdzielnia może przekazać dane policji
Niedawno zorganizowałem w swoim mieszkaniu przyjęcie urodzinowe. Było dosyć głośno i sąsiedzi wezwali policję. Nie otworzyłem drzwi funkcjonariuszom. Czy policjanci mogą w celu skierowania wniosku do sądu grodzkiego o ukaranie za zakłócanie spokoju i ciszy nocnej w bloku zwrócić się o podanie moich danych osobowych do spółdzielni mieszkaniowej?
Gazeta Prawna, 21.12.2007 r.

Ryzykowne pozwy przeciwko spółdzielniom
Coraz więcej spółdzielców występuje do sądów o wydanie orzeczeń zastępujących decyzje zarządów o przeniesieniu własności lokali. Są oni jednak skazani na przegraną, jeżeli spółdzielnia podjęła pierwsze kroki w kierunku przekształcenia
Gazeta Prawna, 19.12.2007 r.

Czy spółdzielnia może wypowiedzieć umowę
Niestety, nie udało mi się szybko załatwić kredytu, dlatego miałem poważne opóźnienie z wniesieniem wkładu budowlanego. Z tego powodu spółdzielnia wypowiedziała mi umowę dotyczącą budowy mieszkania. Czy mogła postąpić w ten sposób?
Gazeta Prawna, 7.12.2007 r.

Ile czasu ma spółdzielnia na rozliczenie
Zamierzam podpisać ze spółdzielnią umowę dotyczącą budowy mieszkania
Gazeta Prawna, 7.12.2007 r.

Zapytaj eksperta - przekształcenia praw w spółdzielni
Tomasz Tatomir, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy
Rzeczpospolita, 3.12.2007 r.

Własnościowe prawo tylko u notariusza
Forma ustanawiania własnościowych praw do lokalu budzi wątpliwości rzecznika praw obywatelskich. Z prośbą o ich wyjaśnienie Janusz Kochanowski wystąpił do ministra infrastruktury
Rzeczpospolita, 30.11.2007 r.

Spółdzielcy nie odzyskają opłat za przekształcenie mieszkań lokatorskich
Zmienione przepisy o spółdzielniach umożliwiają zwrot pieniędzy wpłaconych za wyodrębnienie mieszkań lokatorskich, ale walne zgromadzenia nie chcą podejmować uchwał tej treści
Gazeta Prawna, 29.11.207 r

Bez zgody wszystkich trudno o przekształcenie
Spółdzielcy mogą żądać przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu w odrębną własność. Muszą się jednak na to zgodzić wszyscy współużytkownicy
Rzeczpospolita, 28.11.2007 r

Zapytaj eksperta - wykup mieszkania spółdzielczego
Odpowiada Krzysztof Dziewior, Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego
Rzeczpospolita, 26.11.2007 r

Raport: jak wykupić mieszkanie spółdzielcze za kilkadziesiąt złotych
Już na początku sierpnia prawie milion spółdzielców będzie mogło przekształcić mieszkania lokatorskie za kilkadziesiąt złotych. Zaoszczędzą tym samym średnio 20—30 tys. zł...
Gazeta Prawna, 16.08.2007 r.

Lokatorzy nie zostaną tak szybko właścicielami
Termin trzech miesięcy, który umożliwia wykup mieszkań lokatorskich, jest w praktyce niemożliwy do zachowania – twierdzą prezesi spółdzielni...
Gazeta Prawna, 09.08.2007 r.

Garaż można wykupić po kosztach budowy
Najemcy lokali użytkowych i garaży mogą wystąpić do spółdzielni o ich wykup. Do podpisania aktu notarialnego potrzebne jest jedynie pokrycie kosztów budowy i zaległości wynikających z umowy najmu...
Gazeta Prawna, 07.08.2007 r.

Spółdzielnie mają cztery miesiące na zmianę statutu
Do 30 listopada statuty spółdzielni muszą zostać dostosowane do znowelizowanej ustawy. Do 5 tys. złotych grzywny mogą zapłacić prezesi spółdzielni za przekroczenie terminów...
Gazeta Prawna, 02.08.2007 r.

Jak od dziś wykupić mieszkanie spółdzielcze
Od dzisiaj prawie milion lokatorów ma możliwość nabycia pełnej własności mieszkania po kosztach jego budowy. Zarządy spółdzielni mają obowiązek w ciągu trzech miesięcy zrealizować wniosek o przekształcenie lokalu...
Gazeta Prawna, 27.07.2007 r.

Raport: jak wykupić mieszkanie spółdzielcze za kilkadziesiąt złotych
Już na początku sierpnia prawie milion spółdzielców będzie mogło przekształcić mieszkania lokatorskie za kilkadziesiąt złotych. Zaoszczędzą tym samym średnio 20—30 tys. zł...
Gazeta Prawna, 27.07.2007 r.

Energooszczędność w budownictwie – konieczność czy obowiązek?
W Ministerstwie Infrastruktury przygotowywany jest projekt ustawy o systemie oceny energetycznej budynków. Nowe przepisy mają nakładać na właścicieli budynków oraz mieszkań obowiązek uzyskiwania certyfikatu energetycznego...
KRN, 26.07.2007 r.

Spółdzielcza własność lokali mieszkalnych powoli będzie zanikać
Od 31 lipca ustanawianie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zostanie ograniczone...
Gazeta Prawna, 23.07.2007 r.

Mieszkania za kilka złotych dla miliona lokatorów
Już za trzy tygodnie będzie można nabyć odrębną własność mieszkania za kilkadziesiąt złotych. Zwolnione ze składek na fundusz remontowy mogą zostać osoby, które przekształciły mieszkanie. Lokatorzy będą mieli szansę skorzystania z premii gwarancyjnych, do których uprawniają książeczki mieszkaniowe...
Gazeta Prawna, 11.07.2007 r.

Lokatorzy dowiedzą się, na co wydawane są ich pieniądze
Znowelizowane przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wprowadzają bardziej restrykcyjne zasady rozliczeń wydatków w spółdzielniach...
Gazeta Prawna, 03.07.2007 r.

O podniesieniu czynszu zadecyduje sąd, a nie zarząd
Spółdzielcy, którzy zaskarżą podwyżki czynszu, będą płacili według dotychczasowych stawek, dopóki sąd nie uzna, że spółdzielnia miała prawo podnieść opłaty...
Gazeta Prawna, 26.06.2007 r.

Jak wykupić mieszkanie spółdzielcze. Przygotuj i złóż wniosek
Jeżeli posiadasz lokatorskie spółdzielcze prawo do mieszkania, masz duże szanse, by otrzymać to mieszkanie na własność za grosze. W dzisiejszym poradniku podsumowujemy dotychczas publikowane informacje - podpowiadamy, jak szybko załatwić formalności...
Dziennik Bałtycki, 25.06.2007 r.<< | [1] 2 3 | > | >>
1 do 1 | razem: 3

wyszukaj w serwisie


Do pobrania: W przygotowaniu: Jeśli chcesz zaproponować inną ustawę, która Twoim zdaniem powinna znaleźć się w tym dziale – napisz do redakcji.
.
RSS
 RSS
© manufaktura